U bent hier:

FBNed Connects: NxG in gesprek over ontwikkelingen rondom BOR

Op 25 augustus organiseren we voor de grote groep NxG-leden een online gesprek over de ontwikkelingen rondom de BOR.

Begin juli heeft een meerderheid in de Tweede Kamer twee moties aangenomen die het kabinet oproepen om te onderzoeken hoe de BOR verbeterd kan worden. Afgelopen periode berichtten diverse media over mogelijke versobering van de BOR. De nu aangenomen moties zijn geen garantie dat het nieuwe kabinet de regeling daadwerkelijk gaat verbeteren, maar een versobering lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Met de aangenomen moties geeft de Kamer een duidelijk signaal aan zowel het demissionaire als het nieuwe kabinet. De BOR moet worden verbeterd om voor familiebedrijven een gelijker speelveld te creëren ten opzichte van andere Europese landen. Dat is van belang voor de continuïteit van deze bedrijven, voor de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van Nederland.

Zowel de ontwikkelingen rondom de BOR als mogelijke concrete verbeteringen van deze regeling worden besproken.

Leden