U bent hier:

FBNed Connects: Praat mee over het jaarprogramma van FBNed

Tijdens deze interactieve bijeenkomst denk je met ons mee over de invulling van het jaarprogramma. Voor welke uitdagingen staan familiebedrijven, hun eigenaren en bestuurders, de komende jaren? Op welke wijze kan FBNed hen helpen hun familiebedrijf in de toekomst nog beter te maken? Over welke onderwerpen zou jij met andere familiebedrijven ervaringen willen uitwisselen?

Kernthema’s die we in de FBNed-strategie hebben benoemd zijn: opvolging, het betrekken van de volgende generatie (NxG), leiderschap, familiedynamiek, eigendom en governance. Inspiratiethema’s zijn ondernemerschap, werkgeverschap, innovatie, duurzaamheid, imago en filantropie. Welke thema’s zouden in het jaarprogramma centraal moeten staan? Welke concrete onderwerpen binnen deze thema’s zijn de komende jaren relevant voor onze leden? In welke vormen (online/offline) kunnen wij jou het beste helpen om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen?

We maken gebruik van Wonder.me, een nieuwe tool om online bijeenkomsten aantrekkelijk en effectief te maken. In de toekomst gaan we Wonder.me mogelijk vaker inzetten voor onze online bijeenkomsten. Een mooie gelegenheid om dit nieuwe interactieve platform te ervaren en te verkennen of het ook interessant is voor jouw bedrijf. 

Doelgroep
We kijken uit naar een brede vertegenwoordiging van onze leden; van jong tot ouder, van aandeelhouder tot ondernemer en van betrokken familielid tot STAK-bestuurder, om het jaarprogramma samen vorm te geven.

Kosten
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Leden